• انتخاب زاهد

اخبار

اعضای شورا در بدترین شرایط اقتصادی برای خدمت به مردم انتخاب شدند

اعضای شورا در بدترین شرایط اقتصادی برای خدمت به مردم انتخاب شدند

نشست خبری مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر و تجلیل از اصحاب رسانه برگزار شد . در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ با حضور شهردار ، معاونین و مدیران ستادی شهردای گلپایگان ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر نشست مشترک خبری با...

ادامه مطلب ...
احداث پارک بانوان به عنوان یک پروژه ویژه در شورای دوره پنجم پیگیری می شود

احداث پارک بانوان به عنوان یک پروژه ویژه در شورای دوره پنجم پیگیری می شود

نشست خبری مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر و تجلیل از اصحاب رسانه برگزار شد . در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ با حضور شهردار ، معاونین و مدیران ستادی شهردای گلپایگان ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر نشست مشترک خبری با...

ادامه مطلب ...
تصویب طرح و پیگیری اجرای طرح آب خام فضای سبز شهری از مهمترین دست آوردهای دوره پنجم است

تصویب طرح و پیگیری اجرای طرح آب خام فضای سبز شهری از مهمترین دست آوردهای دوره پنجم است

نشست خبری مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر و تجلیل از اصحاب رسانه برگزار شد . در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ با حضور شهردار ، معاونین و مدیران ستادی شهردای گلپایگان ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر نشست مشترک خبری با...

ادامه مطلب ...
گزارش عملکرد یکساله  کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گلپایگان

گزارش عملکرد یکساله کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر گلپایگان

نشست خبری مشترک شهرداری و شورای اسلامی شهر و تجلیل از اصحاب رسانه برگزار شد . در عصر روز دوشنبه مورخ ۲۲/۵/۹۷ با حضور شهردار ، معاونین و مدیران ستادی شهردای گلپایگان ، ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر نشست مشترک خبری با...

ادامه مطلب ...