💐 بسم الله الرحمن الرحیم

🔸تا همتت ای پزشک باقیست
🔸 دستان تو نعمتی الهیست

🔹جامعه پزشکي کشور بر خود مي بالد که افراد پاک نهاد و نيکو سرشت به پشتوانه توانايي و دانايي در سوداي تامين سلامت انسانها ، همت خويش را به کار گرفته اند و در تسکين آلام دردمندان مجدانه تلاش مي نمايند .

🔸اعضای شورای اسلامی شهر گلپایگان، خجسته سالروز میلاد حکیم و فیلسوف بزرگ ایرانی، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را به یکایک پزشکان میهن اسلامی به ویژه پزشکان گلپایگانی ، تبریک عرض نموده و سعادتمندی و سلامتی پایدار را از درگاه حضرت حق مسئلت می نمائیم.