۲۶مردادماه روز سراسر افتخاری است که بر صفحات زرین انقلاب حک شد و معطر است به عطر حضور پرستوهای عاشقی که بوي شهيدان را با خود داشتند.

بازگشت عزیزانی که به عشق پیرجماران، دوران سخت و مشقت بار سالها اسارت را پشت سرگذاشتند و به ميهن عزيز اسلامي بازگشتند.دوراني که همچون نگيني تا هميشه زمان برتارک تاريخ حماسه و ايثار و پايداري آزادگان اين مرز و بوم مي درخشد. اگرمجاهدت ها و پايمردي هاي آزادگان عزيز ما در زير شكنجه هاي سخت و دشوار دون صفتان بعثي نبود به جاي عزت و سربلندي ملت ؛ چتر سياه ظلم و تجاوز و دخالت دشمنان اسلام و ايران بر ما سایه افکنده بود ولی امروز عزت و شرف ملت ،دستاورد مجاهدتهای دلیرمردان و آزادگاني است که با اهداي خون و جان و تحمل سختي و شکنجه بر دشمن زبون پيروز گشتند و بي گمان همه آحاد ملت امروز سپاسگزار حماسه آفريني هاي آنها مي‌باشند و خاطرات به يادمانده روزهاي بازگشت غرور آفرين آزادگان سرافراز به آغوش ميهن اسلامي را گرامي مي‌دارند.

این روز را که یاد آور روزهاي شادي آفرين و لذت بخش آزادي فرزندان برومند ايران اسلامي و فرصتي براي ارج نهادن به مقاومت هاي بي نظير آنها در اسارتگاه هاي مخوف دشمن بعثي است گرامي داشته و به تمامي آزادگان عزيز بويژه آزادگان شهرستان گلپایگان که الگوهاي مقاومت و رادمردي ملت فداکار ايران اسلامي مي باشند تبريك عرض نموده و عزت،سربلندي و تداوم افتخار آفريني هاي آنان را از خداوند متعال خواهانیم.