جلسه انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر گلپایگان در روز یکشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۸ با حضور جمعی از اصحاب رسانه برگزار گردید.

در این جلسه جناب آقای مهندس حسین زاهدی با کسب شش رای به عنوان ریاست شورای اسلامی شهر گلپایگان در سال سوم دوره پنجم شورا انتخاب شد.

همچنین در این جلسه آقایان حمید نوروزی وسینا ناظمی به ترتیب به عنوان نائب رئیس و خزانه دار شورا انتخاب شدند.