درعصر روز دوشنبه مورخ ۳۱تیرماه ، شهردار گلپایگان به اتفاق جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر و معاونین و مدیران شهرداری ، از محلات مختلف شهر بازدید کرد.

در برنامه دومین بازدید ادواری مهندس شکرزاده، از محلات کمتر برخوردار مدیریت شهری وحاشیه شهر نظیر کاظم آباد ، کوچه های بلوار مادر ومیدان کارگر دیدن شد .

در این بازدید میدانی، شهردار گلپایگان ضمن بررسی وضعیت محلات بازدید شده ، ازسیر اقدامات واصلاحات انجام شده در خلال بازدید هفته گذشته تابه امروز بازدید نمود .

در پایان شهردار گلپایگان با اشاره به بازدیدهای میدانی محله های سطح شهر به صورت هفتگی گفت : هدفگذاری جدید شهرداری گلپایگان برمبنای توسعه متعادل ومتوازن شهر به منظور رسیدگی هرچه بهتر به محلات شهر خصوصاً مناطق کمتر برخوردار است وبر همین اساس، اولویت بازدیدها برمناطق حاشیه نشین وبافتهای فرسوده وسکونتگاه های غیررسمی تعلق گرفت و اولین بازدید از محله کاظم آباد صورت پذیرفت.

مهندس شکر زاده در ادامه اظهارنمود : هدف از اجرای طرح بازدید میدانی با شعار« هر هفته یک محله از سطح شهر گلپایگان» را بررسی مشکلات ساکنین محترم محلات،  به منظور نظارت و ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان در راستای پیشبرد اهداف مدیریت شهری بیان کرد.