با عنایت به اینکه در روز درختکاری مورخ ۹۷/۱۲/۱۵ در حدود ۱۲۰ اصله درخت در پارک بانوان با جانمایی و درج مختصات جغرافیایی توسط دانش آموزان کاشته شد، مراحل تکمیل و تجهیز پارک و توسعه فضای سبز و گل و گیاه آن در دستور کار شهرداری قرار گرفت و هر یک از دانش آموزان شرکت کننده در این طرح خلاقانه می توانند با همراه داشتن گواهی کاشت درخت خود و مراجعه به واحد فضای سبز از آخرین وضعیت درخت کاشته شده مطلع گردند .

از آنجا که این طرح به منظور مشارکت واقعی شهروندان در پروژه های مدیریت شهری و ترویج فرهنگ حفاظت از اموال عمومی ، اجرایی گردید، از عموم شهروندان محترم درخواست همکاری هر چه بیشتر را در حفظ و نگهداری اموال عمومی شهر می نمائیم و در همین راستا در خصوص جایگزینی تعداد ۳۰ اصله نهال چنار سرقت شده در حاشیه معبر ضلع شمالی پارک مجدداً اصلاح گردید .