باسلام و احترام خدمت شهروندان عزیزو گرامی.


پیرو اگهی صادره توسط شورای اسلامی شهر گلپایگان درخصوص اعلام امادگی و ارسال رزومه افراد واجد شرایط احراز پست شهردار به اطلاع میرساند تا پایان وقت اداری دیروز۹۷/۱۲/۱۳ هفت درخواست که پنج‌ نفر بومی ودونفر غیر بومی در دبیرخانه شورا ارسال گردیده وانشاله بزودی با تشکیل جلسه مصاحبه و بررسی موارد نهایتا گزینه دارای شاخصه های مد نظر تعیین و جهت مراحل قانونی معرفی خواهد شد.امیداست شهرداری متعهد وتوانمند‌توسط نمایندگان شما خوبان‌انتخاب گردد

مسعود اسکندری سخنگوی شورای شهر گلپایگان