جلسه شورای اسلامی شهرگلپایگان جهت بررسی مشکلات ساکنین جاده قدیم اصفهان

جلسه شورای اسلامی شهرگلپایگان جهت بررسی مشکلات ساکنین جاده قدیم اصفهان

جلسه شورای اسلامی شهرگلپایگان جهت بررسی مشکلات ساکنین جاده قدیم اصفهان در تاریخ سه شنبه 19 تیرماه 97 باحضور نماینده محترم مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی ، ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان گلپایگان،...

ادامه مطلب ...